Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 98,3 98,5
(1B) Personal de residències 96,9 92,7 96,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,7 88,9 94,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,6 85,7 92,7
(4) Persones amb gran dependència 90,7 89,5 90,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94,4 94,1 94,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 89,3 94,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,8 82,1 88,1
(6) Treballadors essencials 91,3 83,3 89,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,5 76,1 87
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,3 75,8 83,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81 67,5 80
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,3 58,5 74,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71,4 61 69,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 64,6 54,8 62,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,5 55,5 65,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 76,5 64,3 73,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,4 60,5 67,8
Total >=12 anys 82,3 72,9 81
Total >=16 anys 82,9 73,5 81,7
Total 73,5 65,1 72,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi