Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 98,7 98,7 91,5 91,6
(1B) Personal de residències 96,8 95,1 96,8 67,6 69,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,5 92,8 95,2 71,6 74,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,4 89,1 94 54,8 57,4
(4) Persones amb gran dependència 89,6 86,7 87,4 65,4 66
(5A) Persones de 80 anys o més 95 94,6 94,6 88,1 88,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 93,8 94,3 80 84,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,6 86,4 88,3 68,5 73,1
(6) Treballadors essencials 93,2 87,2 92,3 48,4 50,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,3 84,2 88,6 60 65,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,3 80,6 85,5 43,6 47,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,2 73,4 82 23,8 29,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,3 69,1 79 12,8 18,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75 65,6 72,8 2,9 4,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,2 62,9 70,2 1,7 3,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,9 63,6 74,3 0,3 1,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,9 73,1 82,7 0,2 0,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 67,1 50,9 58,2 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 26,4 0 1,8 0 0
Total >=12 anys 85,3 78,1 83,6 38,3 41,4
Total >=16 anys 86,2 79,5 84,9 40,2 43,5
Total 78,5 70,5 75,6 34,5 37,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.