Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,5 94 94
(1B) Personal de residències 87,2 85,8 86,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 84,6 75,4 78
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 51,1 6,6 7
(4) Persones amb gran dependència 84,4 69,7 71,1
(5A) Persones de 80 anys o més 87,6 31 31
(5B) Persones de 70 a 79 anys 6,6 1 1
(6) Treballadors essencials 63,2 0,7 1,7
(8A) Persones de 60 a 65 anys 34 0,2 0,3
Total >=16 anys 19,8 8,1 8,3
Total 16,7 6,9 7
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.