Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98,8 98,8 96,8 97
(1B) Personal de residències 96,5 93,4 96,2 74,1 77,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,5 94,3 95,5 74,6 78,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95 91,6 95 62,8 66,9
(4) Persones amb gran dependència 91,4 89 89,7 74,3 74,7
(5A) Persones de 80 anys o més 95,1 95 95 90,5 90,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,4 93,9 94,3 82,7 87,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,5 87,3 88,9 74,1 79,8
(6) Treballadors essencials 93,2 88,9 92,5 54,9 58,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,1 85,7 88,6 65,6 73
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,4 82,5 85,9 52 57,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,9 76 82,3 35,8 43,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,7 71 79 25,9 33,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,7 68,4 73,3 19,8 23,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,2 64,7 70 16 19,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,2 65,7 74,3 11,6 15
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,6 73,6 82 3,8 4,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70 58,7 66,9 0,1 0,3
(14) Persones de 5 a 11 anys 32 22,1 25,4 0 0
Total >=12 anys 85,1 79,7 84,1 45,8 50,2
Total >=16 anys 85,9 80,8 85 48,2 52,8
Total 78,5 73 77,2 41,2 45,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.