Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 98,6 98,6
(1B) Personal de residències 96,9 92,7 96,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,5 89,7 94,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94 86,1 93,6
(4) Persones amb gran dependència 91,2 90,3 90,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94,3 94,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 91,8 94,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,3 83,3 88,2
(6) Treballadors essencials 92,7 83,9 90,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,2 77,8 87,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,2 76,5 84,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,4 69,6 81,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,9 61,3 75,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,6 62,6 71,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,4 56,9 64,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,7 57,7 68,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,9 67,3 77,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,4 63,6 71,7
Total >=12 anys 84 74,5 82,2
Total >=16 anys 84,5 75,1 82,8
Total 75 66,5 73,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi