Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 98,3 98,5
(1B) Personal de residències 96,9 92,7 96,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,7 88,9 94,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,6 85,5 92,5
(4) Persones amb gran dependència 90,5 89,5 90,2
(5A) Persones de 80 anys o més 94,4 94 94,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 89,3 94
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,7 82 88,1
(6) Treballadors essencials 91,2 83 89,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,2 75,9 86,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 84 75,4 83,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,3 67 79,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 74,5 57,7 73,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 70,3 59,8 68,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 63,3 53,5 60,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 66,8 53,7 63,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75,7 63,3 72,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,7 59 65,7
Total >=12 anys 81,7 72,2 80,2
Total >=16 anys 82,3 72,9 81
Total 73 64,5 71,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi