Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 98,3 98,5
(1B) Personal de residències 96,9 92,7 96,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,7 88,9 94,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,6 85,7 92,7
(4) Persones amb gran dependència 90,4 89,5 90,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94,4 94,1 94,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 89,3 94,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,8 82 88,1
(6) Treballadors essencials 91,2 83,1 89,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,4 76,1 87
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,3 75,7 83,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,9 67,4 79,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,1 58,3 73,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71,3 60,7 69,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 64,2 54,5 61,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,2 55 65
(13A) Persones de 16 a 19 anys 76,2 63,8 72,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,4 59,7 66,6
Total >=12 anys 82,1 72,7 80,8
Total >=16 anys 82,8 73,4 81,5
Total 73,4 65 72,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi