Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,9 97,8 97,8
(1B) Personal de residències 96,9 92,7 96,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94 88,5 93,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,8 85,2 92,2
(4) Persones amb gran dependència 89,6 88,6 89,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 93,8 93,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 89 93,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,6 81,6 87,7
(6) Treballadors essencials 90,6 82,3 88,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,9 75 85,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 83,6 75 82,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79,7 66,3 78,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,9 56,5 71,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 69,2 57,7 66
(11B) Persones de 30 a 34 anys 61,5 50,3 57,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 64 50,7 59,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 73,4 60,2 68,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 65,7 50,9 56,5
Total >=12 anys 80,7 70,7 78,4
Total >=16 anys 81,5 71,7 79,6
Total 72,2 63,2 70,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi