Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,7 97,7
(1B) Personal de residències 96,9 92,7 96,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94 88,5 93,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,8 85,2 92,2
(4) Persones amb gran dependència 89,7 88,5 89,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,8 93,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 89 93,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,7 81,7 87,8
(6) Treballadors essencials 90,6 82,4 88,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 87 74,9 85,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 83,6 75 82,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79,7 66,3 78,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,8 56,5 71,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 69,2 57,6 66
(11B) Persones de 30 a 34 anys 61,4 50,1 57,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 63,6 50,4 58,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 73,4 60,1 68
(13B) Persones de 12 a 15 anys 65,5 49,9 55,4
Total >=12 anys 80,7 70,6 78,3
Total >=16 anys 81,5 71,7 79,5
Total 72,2 63,2 70,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi