Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,9 97,9
(1B) Personal de residències 96,9 92,7 96,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94 88,7 94
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,8 85,1 92,1
(4) Persones amb gran dependència 89,6 88,7 89,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 93,8 93,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 89 93,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,6 81,7 87,8
(6) Treballadors essencials 90,7 82,5 88,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 87 75,3 86,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 83,6 75,1 82,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79,9 66,5 78,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 74,1 56,9 72,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 69,6 58,1 66,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 62 51 58,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 64,6 51,6 60,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 73,9 61 69
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,4 53,9 59,7
Total >=12 anys 81 71,1 78,9
Total >=16 anys 81,7 72 79,9
Total 72,4 63,6 70,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi