Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,1 96,5 96,5
(1B) Personal de residències 92,1 88,9 90,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89 84,7 87,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 82,2 65,8 67,6
(4) Persones amb gran dependència 87,9 85,5 85,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,3 92,9 92,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,1 87,7 92,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 82,2 9,6 12,3
(6) Treballadors essencials 79,9 58,5 60,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 75,1 13,7 17,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 73,4 54,9 57,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 53,6 1,1 4,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 25,5 0,8 2,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 3,3 0,6 0,9
Total >=16 anys 54,3 34,3 36,3
Total 46,3 29,3 31
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi