Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,7 99,5 99,5 96,4 96,6
(1B) Personal de residències 95,2 92,2 95,3 70,9 73,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,4 91,6 95,2 71,6 74,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 90,1 93,6 57,6 63,3
(4) Persones amb gran dependència 86 84,4 86,3 69,3 70,1
(5A) Persones de 80 anys o més 90,5 90,3 90,4 83,5 83,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 89,7 89,1 89,5 79,7 81,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,9 85 87,5 67,8 74,6
(6) Treballadors essencials 93,1 87,8 92,1 52,9 57,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,6 82,6 86,4 62 70,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,2 80,6 84,7 50,3 56,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81 73,2 80,2 34,4 42,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,4 68,7 77,1 24,3 32,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,1 65,8 72,2 18,9 23,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,3 61,5 69,4 14,5 18,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 74,7 62,3 72,3 11,1 14,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,5 68,1 80,5 4,2 6,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,5 54 62,9 0,3 1
(14) Persones de 5 a 11 anys 29,7 19 23,3 0 0,1
Total >=12 anys 82,5 75,5 81,1 41,2 45,9
Total >=16 anys 83,4 76,8 82,2 43,5 48,4
Total 75,7 68,7 74 36,7 40,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.