Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,8 94,3 94,3
(1B) Personal de residències 74,5 68,4 69,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 81,3 72,8 75,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 61,1 4,6 7,3
(4) Persones amb gran dependència 80,1 70,9 71,1
(5A) Persones de 80 anys o més 80,9 30 30
(5B) Persones de 70 a 79 anys 20,3 2 2
(6) Treballadors essencials 63,2 0,8 1,8
(8A) Persones de 60 a 65 anys 39 0,3 0,8
Total >=16 anys 17,7 5,7 5,9
Total 14,8 4,7 4,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.