Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 99,1 99,1
(1B) Personal de residències 95,1 89,1 94,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94 87,4 93,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93 82,8 91,6
(4) Persones amb gran dependència 89,7 87,2 89,7
(5A) Persones de 80 anys o més 90,6 90,1 90,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 89,6 88,4 89
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,5 80,3 86,9
(6) Treballadors essencials 91,8 81,7 90,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 86 73,5 85,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,1 74,2 83,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79,5 65,5 78,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76,2 57,9 74,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71,8 59,8 69,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,1 53,8 64,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,4 53,3 65,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,5 62,4 75,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,3 57,7 67,2
Total >=12 anys 80,7 69,8 79
Total >=16 anys 81,3 70,5 79,7
Total 71,4 61,8 70
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi