Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,6 99,4 99,4 96,2 96,4
(1B) Personal de residències 94,9 92 95,1 71,2 73,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,4 91,6 95,2 72 74,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,1 90 93,5 57,8 63,5
(4) Persones amb gran dependència 86,4 84,4 86,6 69,4 70,2
(5A) Persones de 80 anys o més 90,4 90,2 90,3 83,4 83,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 89,7 89 89,4 79,8 81,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,9 85 87,5 68 74,8
(6) Treballadors essencials 93,1 87,9 92,1 53,3 58,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,6 82,6 86,3 62,3 70,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 85 80,6 84,5 50,6 56,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,7 73 80 34,9 42,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,2 68,8 76,9 24,8 33,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,8 65,6 71,9 19,5 24,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,9 61,4 69,1 15,3 19,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 74,3 62 71,9 11,6 15,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,3 68,2 80,3 4,9 7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,5 54,2 63 0,5 1,3
(14) Persones de 5 a 11 anys 29,3 18,9 23,2 0 0,1
Total >=12 anys 82,4 75,5 81 41,5 46,3
Total >=16 anys 83,3 76,7 82 43,8 48,8
Total 75,5 68,6 73,8 37 41,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.