Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,2 99,2 99,2
(1B) Personal de residències 95,2 89,6 94,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,4 88 93,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,2 83 91,7
(4) Persones amb gran dependència 89,7 87,1 89,7
(5A) Persones de 80 anys o més 90,6 90,2 90,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 89,7 88,7 89,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,9 81,3 87
(6) Treballadors essencials 92 81,8 90,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,2 74,4 85,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,4 74,6 83,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,1 65,9 78,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,1 59 75,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,8 60,2 70,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,5 54,4 64,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,9 54 66,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,7 62,8 75,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,5 58,3 67,9
Total >=12 anys 81,3 70,3 79,4
Total >=16 anys 81,9 71 80,1
Total 72 62,3 70,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi