Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,8 98,8
(1B) Personal de residències 94,7 88 94
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,9 86,5 91,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,7 81,6 89,9
(4) Persones amb gran dependència 89,1 86,2 88,8
(5A) Persones de 80 anys o més 89,9 89,4 89,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 88,8 87,2 88,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 86,4 77,4 85,5
(6) Treballadors essencials 90,5 79,6 87,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 84,8 71,2 83,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 82,5 72,6 81,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 77 62,7 75,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 72,9 54,2 70,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 67,1 54 62,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 59,9 46,3 54,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 60,4 45,1 54,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 70,3 54,4 64,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 61,8 43,8 51,1
Total >=12 anys 77,2 65,6 74,3
Total >=16 anys 78,1 66,9 75,6
Total 68,6 58,2 65,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi