Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,2 95,5 95,5
(1B) Personal de residències 85,8 78,5 80,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87,8 84,7 85,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 54,9 3,2 4,6
(4) Persones amb gran dependència 85,6 80,3 80,7
(5A) Persones de 80 anys o més 89,9 87 87
(5B) Persones de 70 a 79 anys 80,7 36,4 37,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 64,2 3,1 3,4
(6) Treballadors essencials 67,5 0,3 1,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 59,1 2,9 4,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 4,5 1,3 1,5
Total >=16 anys 30 13,5 14
Total 25,4 11,4 11,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi