Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,2 98,5
(1B) Personal de residències 96,1 89,8 94,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,7 92,1 94,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,9 85 91,2
(4) Persones amb gran dependència 91,5 87,5 91,3
(5A) Persones de 80 anys o més 92,3 91,7 91,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,8 91,2 92,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,8 85,3 88,5
(6) Treballadors essencials 91 81,8 89,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 89 80,2 87,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 87 79,2 86
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,6 68,7 81,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79 61,7 77,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,5 64,2 71
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,9 57,8 65,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,1 53,7 65,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,9 61,5 75,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,1 59,9 68,7
Total >=12 anys 83,1 73,4 81,1
Total >=16 anys 83,6 74,1 81,8
Total 73,7 65,1 72
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi