Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,2 98,6 98,9 92,5 92,5
(1B) Personal de residències 96,6 92,5 95,8 67,5 68,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,7 93,8 95,4 74,7 75,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,8 88,4 92,7 44,5 46,7
(4) Persones amb gran dependència 88,3 85,1 87,1 60,5 61,8
(5A) Persones de 80 anys o més 93 92,3 92,3 82,3 82,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,1 92,3 92,5 77,7 79,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,9 88,6 89,7 67,2 69,4
(6) Treballadors essencials 92 85,7 91,2 43,6 46,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,4 85,8 89,4 57,3 61,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,5 82,7 87,6 38,9 41,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85 75 83,4 17,6 22,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82 70,1 80,1 10,5 15,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,4 67,1 74,6 3,2 3,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,6 62,5 71,3 1,9 2,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,2 59,9 73,3 0,4 0,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,2 67,5 82 0,2 0,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,4 47,4 55,1 0 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 25,2 0 2,1 0 0
Total >=12 anys 85,5 77 83,2 34,3 36,4
Total >=16 anys 86,6 78,6 84,7 36,1 38,4
Total 78,4 69,2 74,9 30,8 32,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.