Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 98 98,1
(1B) Personal de residències 93,1 87,7 90,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,6 89 91,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 88,7 76,8 81,3
(4) Persones amb gran dependència 91,1 88,1 90,7
(5A) Persones de 80 anys o més 91,6 90,9 90,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,5 89,1 90,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,2 79,4 82,6
(6) Treballadors essencials 86,2 74,8 80,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 84,3 73,1 79,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 82,2 75,2 80
(10A) Persones de 45 a 49 anys 73,3 60 69,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 67,2 49,4 61,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 55,1 36,1 39,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 41,5 13,9 17
(12) Persones de 20 a 29 anys 36 2,1 5,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 31,6 0,7 3,4
Total >=16 anys 71,4 57,3 61,9
Total 60,3 48,4 52,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi