Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,2 98,5 94,5 94,5
(1B) Personal de residències 96,4 93,3 95,7 72,9 75,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 94,5 95,7 78,6 80,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,9 90,6 93,4 54,2 58,1
(4) Persones amb gran dependència 88,9 87,2 88,2 69,7 73,2
(5A) Persones de 80 anys o més 92,9 92,2 92,3 85 85
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,9 92,2 92,4 81,5 83,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,4 88,7 89,6 73,1 76,3
(6) Treballadors essencials 92,1 87,5 91,4 52 56,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,9 86,9 89,2 64,6 70,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,2 84,4 87,5 52,4 57,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,5 77,3 83,3 33,6 41,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,5 72,7 79,9 25,5 33,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,5 68,8 74,4 19,4 22,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,6 64,2 71,1 14,7 17,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,2 62,1 72,9 10,5 13,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,4 68,8 82,2 3 4,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,4 56,2 64,7 0,2 0,6
(14) Persones de 5 a 11 anys 30,9 20,5 23,7 0 0,2
Total >=12 anys 85,2 78,6 83,5 43,3 47,1
Total >=16 anys 86 79,8 84,5 45,7 49,6
Total 78,3 71,7 76,3 38,8 42,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.