Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,3 98,6
(1B) Personal de residències 96,3 89,9 94,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,9 92,2 94,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,1 85,2 91,4
(4) Persones amb gran dependència 91,5 87,5 91,3
(5A) Persones de 80 anys o més 92,4 91,7 91,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,8 91,3 92,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,8 85,3 88,6
(6) Treballadors essencials 91,2 81,9 89,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,1 80,3 87,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,1 79,3 86,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,8 68,8 81,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,3 61,8 77,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,1 64,3 71,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,7 57,9 66
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,9 53,9 65,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,4 61,7 75,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,6 60,2 69
Total >=12 anys 83,3 73,5 81,3
Total >=16 anys 83,9 74,2 81,9
Total 74 65,2 72,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi