Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,3 98,6
(1B) Personal de residències 96,3 90,7 94,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,1 92,4 94,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,4 85,5 91,7
(4) Persones amb gran dependència 91,5 87,7 91,3
(5A) Persones de 80 anys o més 92,5 91,8 91,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93 91,7 92,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90 86 88,8
(6) Treballadors essencials 91,5 82,2 90
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,3 80,7 88
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,5 79,5 86,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,6 69,8 81,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,9 63,1 77,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75 64,7 71,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,2 58,6 67
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,4 54,7 66,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,9 62,3 77,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,6 60,9 69,9
Total >=12 anys 84 74 81,7
Total >=16 anys 84,5 74,7 82,4
Total 74,5 65,7 72,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi