Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 97,9 98,2 94,1 94,1
(1B) Personal de residències 96,4 93,3 95,7 73,6 75,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 94,5 95,7 79,1 80,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94 90,7 93,5 55,6 59,4
(4) Persones amb gran dependència 89 87,5 88,5 70,9 74,5
(5A) Persones de 80 anys o més 92,8 92,2 92,2 85 85
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,7 92,1 92,3 81,5 83,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,2 88,5 89,4 73,4 76,6
(6) Treballadors essencials 92,1 87,5 91,5 53 57,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,7 86,7 89 64,9 70,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,9 84,2 87,3 53 57,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,2 77,1 83 34,2 41,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,2 72,5 79,6 26,1 33,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76 68,5 74 20,2 22,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,1 63,9 70,6 15,4 18,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 75,7 61,9 72,4 11,4 15,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84 68,8 81,9 3,7 5,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,1 56,2 64,7 0,3 0,8
(14) Persones de 5 a 11 anys 30,5 20,3 23,6 0 0,2
Total >=12 anys 84,9 78,4 83,2 43,7 47,5
Total >=16 anys 85,7 79,6 84,2 46,1 50,1
Total 77,9 71,5 76 39,1 42,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.