Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,2 98,5
(1B) Personal de residències 95,9 89,5 94,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,5 91,5 93,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93 84,3 90,4
(4) Persones amb gran dependència 91,7 87,5 91,2
(5A) Persones de 80 anys o més 92 91,5 91,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,5 90,2 92
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,3 84,6 87,9
(6) Treballadors essencials 90,5 81,3 88,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,2 79,1 86,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,2 78,6 85,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,9 67,4 79,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,2 59,8 75,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 70,8 61,6 67,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 64,8 53,6 60,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 64,6 50,3 60,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 74,5 58 70,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,4 55,5 63,6
Total >=12 anys 81,2 71,6 79
Total >=16 anys 81,9 72,5 79,8
Total 72,1 63,6 70,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi