Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,2 98,5
(1B) Personal de residències 95,9 89,6 94,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,6 91,6 94
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,9 84,6 90,7
(4) Persones amb gran dependència 91,7 87,8 91,5
(5A) Persones de 80 anys o més 92,2 91,7 91,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,6 90,4 92,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,5 84,8 88,2
(6) Treballadors essencials 90,6 81,5 89,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,7 79,7 87,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,7 79 85,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,6 68 80,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,1 60,7 76,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71,8 62,8 69,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,3 55,3 62,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 66,2 51,3 62
(13A) Persones de 16 a 19 anys 76 59,1 71,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,3 57 65,3
Total >=12 anys 82 72,3 79,8
Total >=16 anys 82,6 73,1 80,6
Total 72,8 64,2 70,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi