Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,4 98,7
(1B) Personal de residències 95,5 89,3 94,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,3 91,1 93,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,9 83,7 89,2
(4) Persones amb gran dependència 91,3 86,9 90,6
(5A) Persones de 80 anys o més 91,8 91,3 91,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,3 89,9 91,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,1 83,9 87,2
(6) Treballadors essencials 90,1 80,4 87,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,7 78,3 85,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,7 78 84,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,1 66,2 78
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76,1 58,1 73,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 69,4 58,5 64,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 62,1 50 56,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 61,4 46,8 55,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 71,5 53,3 64
(13B) Persones de 12 a 15 anys 64,7 45,6 52,6
Total >=12 anys 80 69,6 76,6
Total >=16 anys 80,8 70,9 77,8
Total 71,1 61,9 68
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi