Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,4 98,7
(1B) Personal de residències 95,4 89,3 94,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,2 91,1 93,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,8 83,6 89,1
(4) Persones amb gran dependència 91,3 86,9 90,6
(5A) Persones de 80 anys o més 91,9 91,3 91,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,3 90 91,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89 83,8 87,2
(6) Treballadors essencials 90,1 80,3 87,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,7 78,3 85,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,7 77,9 84,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80 66,2 78
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,9 57,9 72,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 69,1 58,1 63,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 61,4 49,8 55,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 60,7 46,4 54,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 70,6 52,3 62,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 63,8 44,1 50,8
Total >=12 anys 79,8 69,4 76,2
Total >=16 anys 80,6 70,8 77,6
Total 70,9 61,7 67,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi