Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,4 98,7
(1B) Personal de residències 95,5 89,2 94,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,3 91,1 93,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92 83,8 89,3
(4) Persones amb gran dependència 91,5 87,2 90,8
(5A) Persones de 80 anys o més 91,9 91,3 91,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,3 90 91,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,1 84,1 87,4
(6) Treballadors essencials 90,2 80,7 88
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,8 78,5 85,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,8 78,1 84,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,3 66,5 78,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76,3 58,5 73,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 69,7 59,1 65,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 62,9 50,6 57,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 62,1 47,5 56,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 72,4 54,4 65,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,3 48,1 55,6
Total >=12 anys 80,3 70,1 77,1
Total >=16 anys 81,1 71,3 78,3
Total 71,4 62,3 68,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi