Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 96,9 96,9
(1B) Personal de residències 90,4 84,1 85,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 90,8 87,3 88,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 81,6 61,3 64,5
(4) Persones amb gran dependència 90,1 85,9 87,8
(5A) Persones de 80 anys o més 91,2 90,3 90,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,8 87,1 88,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 83,7 8,9 11,1
(6) Treballadors essencials 79,3 57,3 61,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 79,2 16,1 20,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 77,3 53 56,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 51,3 3,3 8,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 33,6 2,3 7,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 8,2 1,4 1,9
Total >=16 anys 54,3 32,1 34,4
Total 45,8 27,1 29,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi