Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98,3 98,3 91,5 91,8
(1B) Personal de residències 89,8 86,5 89,4 54,4 59,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,2 91,7 94,8 78,2 80,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,5 87,9 94,1 51,8 59,5
(4) Persones amb gran dependència 89,3 89,3 89,3 67,1 67,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,4 94,2 94,2 88 88
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,9 93,3 93,5 84,6 85,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,7 87,4 89,2 71,7 77,6
(6) Treballadors essencials 91,6 83,9 90,5 50,5 56,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,6 83,9 87,9 63,9 72,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,7 80,1 85,1 50,2 58,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,4 74 81,3 34,8 45,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81 69,9 79,9 26,4 37,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,2 66,8 75,4 19,2 28,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,1 63,2 74,3 14,4 25,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,4 60,3 74,3 9,2 18,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,6 64,2 81,2 3,2 6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,9 52 66,2 0,1 0,5
(14) Persones de 5 a 11 anys 34,6 18 25,2 0 0,2
Total >=12 anys 85 76,8 83,7 43,7 50,3
Total >=16 anys 85,7 78 84,6 46 52,9
Total 78,4 69,9 76,5 39,2 45,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.