Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 97,7 97,7
(1B) Personal de residències 89,1 81,3 88,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,6 89,4 94,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,8 79,5 92,9
(4) Persones amb gran dependència 90,6 89,3 89,9
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 93,5 93,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 92,8 93,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,4 82,6 88,5
(6) Treballadors essencials 90,9 77,4 89,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 87 73,9 86,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,5 71,9 83,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81 63,7 80,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,3 58,3 78,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,8 57 72,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,1 49,8 70,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,2 47,2 68,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,3 55,8 75,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72 56,3 69,2
Total >=12 anys 83,3 69,5 81,9
Total >=16 anys 83,9 70,2 82,5
Total 74 61,8 72,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi