Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,3 92,9 92,9
(1B) Personal de residències 75,3 70,6 71,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 84,9 79,4 80,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 52,7 5,7 8,5
(4) Persones amb gran dependència 73,1 57,3 58,5
(5A) Persones de 80 anys o més 89,1 23,8 23,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 23,9 1,1 1,1
(6) Treballadors essencials 62,6 0,8 2
(8A) Persones de 60 a 65 anys 52,1 0,2 1,2
Total >=16 anys 22,8 6,6 6,8
Total 19,2 5,5 5,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.