Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 98,1 98,1 91,4 91,5
(1B) Personal de residències 89,3 84 88,5 45,4 48,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95 90,9 94,6 72,5 73,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,5 86 94,1 46,7 52
(4) Persones amb gran dependència 88,8 87,5 87,5 63,2 63,8
(5A) Persones de 80 anys o més 94,3 94 94 86,6 86,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,9 93 93,2 82,5 83,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,6 85,5 87,6 67,5 71,9
(6) Treballadors essencials 91,5 81 90,4 45,1 47,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,5 80,9 87,6 59,8 65,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,6 75,9 84,4 41,5 46,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,3 69,4 80,7 20,9 26,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,8 65,9 79,9 10,2 17,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,9 62 75,2 1,3 5,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,6 57,2 73,5 0,8 6,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,5 54,9 73,6 0,3 4,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,9 60,2 79,9 0 0,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 67,4 43,1 55,7 0 0
(14) Persones de 5 a 11 anys 27 0 4,6 0 0
Total >=12 anys 85,2 73,4 82,8 36,5 40,1
Total >=16 anys 86,1 74,9 84,2 38,3 42,2
Total 78,2 66 74,7 32,8 36,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.