Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,5 96,8 97
(1B) Personal de residències 85,2 79 84,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91,1 87 90,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 85,6 73,4 81,5
(4) Persones amb gran dependència 90,9 89,6 90,3
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 92,9 92,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,9 91,4 92,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87 78,5 84,5
(6) Treballadors essencials 79,6 69,6 74,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 80,9 68,6 77,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 76,7 68,1 74,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 69,9 56,6 66,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 65,1 45,7 58,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 54 32,9 42
(11B) Persones de 30 a 34 anys 37,2 7,3 19,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 30,3 1,2 11,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 24 0,6 5,1
Total >=16 anys 68,9 55,2 62,2
Total 58,5 46,8 52,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi