Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,3 98,3 95,6 96
(1B) Personal de residències 90,1 86,8 89,7 55,6 60,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,2 92 94,8 78,7 81,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,5 87,9 94,1 52,8 60,6
(4) Persones amb gran dependència 89,2 89,2 89,2 67,6 68,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 94,3 94,2 88,1 88,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,9 93,3 93,5 84,7 86,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,7 87,4 89,2 72 78
(6) Treballadors essencials 91,6 84,1 90,6 51,5 57,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,5 84 87,9 64,2 73,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,7 80,3 85,1 50,6 59,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,3 73,9 81,2 35,6 46
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,9 70 79,8 26,9 38,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,1 66,9 75,3 19,8 28,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,9 63,3 74,1 15,1 26,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 75,9 60,2 73,8 10,1 19,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,5 64,8 81,1 5 8,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,9 52,4 66,4 0,4 1,2
(14) Persones de 5 a 11 anys 34,5 17,9 25,1 0 0,2
Total >=12 anys 84,9 76,8 83,6 44,3 51
Total >=16 anys 85,6 78,1 84,5 46,5 53,6
Total 78,2 69,9 76,4 39,6 45,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.