Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 97,9 97,9
(1B) Personal de residències 89,1 80,9 88,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,6 90 94,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 80,1 93,4
(4) Persones amb gran dependència 91,3 89,9 90,6
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,7 93,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 93 93,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,5 83,7 88,6
(6) Treballadors essencials 91,2 77,8 89,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,4 74,5 86,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,9 72,2 84
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,6 64,1 80,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,8 59,4 78,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,6 57,7 73,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,1 51 71,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,7 48,5 69,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,4 56,5 76,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,4 57 70,4
Total >=12 anys 83,9 70,1 82,3
Total >=16 anys 84,4 70,8 82,9
Total 74,5 62,3 73,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi