Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,5 97,7
(1B) Personal de residències 88,3 81,2 87,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,7 88,9 93,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,7 78,4 90,2
(4) Persones amb gran dependència 90,8 89,5 90,1
(5A) Persones de 80 anys o més 93,7 93,4 93,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 92 93,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,9 81,8 88,1
(6) Treballadors essencials 89,8 76,5 88,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,3 72,7 85,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 83,6 71,2 82,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79,6 62,6 78,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,7 57 76,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,6 55,2 70,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,5 46 66,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 66,3 43,8 63,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 73,2 51,9 69,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 67,2 51,7 63,1
Total >=12 anys 81,5 67,9 79,8
Total >=16 anys 82,2 68,7 80,7
Total 72,5 60,4 71
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi