Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,3 97,5
(1B) Personal de residències 88,5 81,4 88,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,7 88,9 93,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,9 78,7 90,6
(4) Persones amb gran dependència 90,8 89,5 90,1
(5A) Persones de 80 anys o més 93,7 93,4 93,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 92,1 93,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89 81,9 88,2
(6) Treballadors essencials 90 76,8 88,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,6 73 85,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 84 71,5 83,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80 62,7 78,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,1 57,3 76,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,1 55,7 71
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,4 47,3 67,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,8 44,4 64,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 74,7 52,8 70,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,6 52,9 64,6
Total >=12 anys 82 68,3 80,4
Total >=16 anys 82,7 69,1 81,2
Total 73 60,7 71,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi