Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,3 97,5
(1B) Personal de residències 88,4 81,6 88,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,9 88,9 93,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,9 79 91
(4) Persones amb gran dependència 90,8 89,5 90,1
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 93,4 93,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 92,1 93,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89 82 88,3
(6) Treballadors essencials 90,1 76,8 88,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,6 73 85,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 84 71,5 83,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,1 62,9 79
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,2 57,5 77,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,3 56,1 71,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71 48 68,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,5 45,1 65,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75,1 53,4 71,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,1 53,6 65,6
Total >=12 anys 82,2 68,6 80,7
Total >=16 anys 82,9 69,3 81,5
Total 73,1 61 71,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi