Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,7 97,4 97,5
(1B) Personal de residències 87,9 81,1 87,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,5 88,7 92,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,1 77,8 89,6
(4) Persones amb gran dependència 90,8 89,5 90,2
(5A) Persones de 80 anys o més 93,7 93,3 93,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 91,9 92,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,7 81,1 87,4
(6) Treballadors essencials 89,2 75,3 86,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 85,8 72,2 84,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 83 70,7 82
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79 61,7 77,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76,6 55,3 74,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71,3 52,7 67,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67 43,7 63,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 63,1 40 57,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 70,3 47,8 64,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 63,5 41,6 51,9
Total >=12 anys 80,3 66,1 77,6
Total >=16 anys 81,1 67,4 78,9
Total 71,5 58,8 69
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi