Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,7 97,4 97,5
(1B) Personal de residències 87,5 81,1 87,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,5 88,6 92,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91 77,8 89,7
(4) Persones amb gran dependència 90,8 89,5 90,1
(5A) Persones de 80 anys o més 93,6 93,3 93,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 91,9 92,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,7 81,1 87,4
(6) Treballadors essencials 89,1 75,3 86,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 85,8 72,2 84,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 82,9 70,7 81,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 78,9 61,7 77,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76,6 55,3 74,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71,2 52,8 67,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,5 43,7 62,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 62,7 40 57,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 70 47,9 64,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 63,5 41,6 51,9
Total >=12 anys 80,2 66,1 77,5
Total >=16 anys 81 67,4 78,8
Total 71,4 58,9 69
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi