Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 98,1 98,1
(1B) Personal de residències 83,6 81,8 82,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 86,8 80 82,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 58,2 1,7 3,9
(4) Persones amb gran dependència 94,3 82,8 82,8
(5A) Persones de 80 anys o més 91,8 86,9 86,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 84,8 53,8 54,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 76,7 2,9 3,4
(6) Treballadors essencials 64,8 0,8 2,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 74,5 3,7 6,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 3,6 1,5 1,6
Total >=16 anys 39,7 20,4 20,9
Total 34,5 17,7 18,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi