Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,8 98,8
(1B) Personal de residències 94,7 85,8 95,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,9 90,5 97,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,8 78 91,9
(4) Persones amb gran dependència 93,5 93,5 94,8
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 92,9 92,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95 94,1 94,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,9 88,5 92,1
(6) Treballadors essencials 91,9 77,9 90,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,9 81,4 90,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,3 75,7 86,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,5 65,2 83,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,1 58,4 81,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77 63,5 75,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,7 59,8 69,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 75,5 59,3 73,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83 63,2 81,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76,2 62 71,4
Total >=12 anys 87,1 75,9 85,8
Total >=16 anys 87,6 76,6 86,4
Total 78,7 68,6 77,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi