Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,3 97,3
(1B) Personal de residències 82,1 78,6 79,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 82,2 78 79,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 57,8 3,3 5,5
(4) Persones amb gran dependència 89,9 47,2 51,7
(5A) Persones de 80 anys o més 86,8 30,4 30,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 30 1,5 1,5
(6) Treballadors essencials 60 1 2,3
(8A) Persones de 60 a 65 anys 60,4 0,2 1,6
Total >=16 anys 27,1 8,4 8,8
Total 23,4 7,3 7,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.