Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,8 98,8 96,3 96,3
(1B) Personal de residències 95 90 96 63,1 67,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 98,9 95,2 98,4 74,6 77,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 84,1 93,4 44,2 50
(4) Persones amb gran dependència 94,8 90,9 93,5 64,9 64,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,8 93,5 93,5 88 88
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,7 94,8 95,1 85,1 86,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,5 91,6 92,6 75,5 78,3
(6) Treballadors essencials 92,2 82,4 91,3 44,4 48,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,1 87,9 91,6 66,9 72,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,9 81,5 88,2 48,3 54,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,8 76,1 85,7 26 36,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,6 70,8 81,7 13,2 23,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,1 68,8 78,3 2,7 5,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,4 65,6 74,5 2,5 4,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 81,4 65,6 79,3 0,4 2,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,8 68,9 85 0,1 0,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,6 51,7 60,5 0 0
(14) Persones de 5 a 11 anys 36,2 0 4,2 0 0
Total >=12 anys 88,6 80,6 87 44,6 48,5
Total >=16 anys 89,3 82 88,2 46,7 50,8
Total 82,8 73,6 79,6 40,7 44,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.