Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 98,2 98,2 94,9 94,9
(1B) Personal de residències 95,4 91,7 96,4 66,7 72,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 99 96,3 98,4 77 82,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 87,5 93,3 51,8 61,2
(4) Persones amb gran dependència 94,2 91,3 92,8 72,5 73,9
(5A) Persones de 80 anys o més 95,1 94 94 89,5 89,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,7 95,2 95,3 87,3 88,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,6 91,8 93,2 78,8 83,4
(6) Treballadors essencials 92,5 84,1 91,5 51,9 57,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,9 89,3 91,6 69,9 77,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,6 84 88,3 54,9 63,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,2 78,7 85,7 36 49
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,2 72,8 81,6 26,5 39,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,6 71,6 78,7 24,2 30
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,8 66,6 73,6 18,4 21,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 79 68,4 77,7 11,8 17,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,1 71,5 85,7 3,4 6,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,9 62,1 71,9 0 0,7
(14) Persones de 5 a 11 anys 38,6 21,7 27,8 0 0,2
Total >=12 anys 88,3 82,5 87,4 50,9 56,7
Total >=16 anys 88,8 83,4 88,1 53,3 59,3
Total 82,3 76,1 80,9 46,2 51,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.