Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,1 98,1
(1B) Personal de residències 92,2 82,3 90,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,3 90 96,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 83,4 70,1 77,6
(4) Persones amb gran dependència 94 90,4 90,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,6 91,8 91,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,9 92,3 93,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,8 81,6 85,5
(6) Treballadors essencials 83 70,6 78,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,6 75,4 83,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 81,5 72,7 80,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 73,9 57,2 71,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 69 46,9 64,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 52,7 39,2 45,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 37,8 14,6 19
(12) Persones de 20 a 29 anys 33,4 2 7,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 26,2 1,3 4,8
Total >=16 anys 74,8 62,2 68,6
Total 64,9 54 59,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi