Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,8 98,8
(1B) Personal de residències 94,7 85,8 95,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,9 91,1 97,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,6 78 91,9
(4) Persones amb gran dependència 93,5 93,5 94,8
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 92,9 92,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95 94,2 94,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,9 88,8 92,1
(6) Treballadors essencials 91,9 77,9 90,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,2 81,6 91
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,4 75,8 86,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85 65,7 84
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,4 59 81,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,5 63,6 75,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,5 60,4 70,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 76 60 73,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,3 63,4 81,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,5 62,7 72
Total >=12 anys 87,4 76,2 85,9
Total >=16 anys 87,8 76,8 86,6
Total 79 68,9 77,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi