Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,8 98,8
(1B) Personal de residències 95 86,8 96
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,9 91,5 97,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,1 78,9 92,4
(4) Persones amb gran dependència 93,4 93,4 94,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,3 93,1 93,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,2 94,3 94,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93 89,6 92,3
(6) Treballadors essencials 92,2 77,9 90,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,3 82,3 91,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,6 76,2 86,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,6 68,4 84,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,6 62,3 82,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,1 64,6 76,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,3 61,1 71
(12) Persones de 20 a 29 anys 77 61 74,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84 64,3 82,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,5 63,7 73,2
Total >=12 anys 87,8 77,1 86,2
Total >=16 anys 88,2 77,7 86,8
Total 79,3 69,6 77,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi