Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 98,5 98,5
(1B) Personal de residències 94,7 85,4 95,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,9 90 97,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92 77,7 91,2
(4) Persones amb gran dependència 93,5 92,2 93,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 92,5 92,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,9 93,4 94,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,8 87,9 92
(6) Treballadors essencials 91 77 89,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,8 80,9 90,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,9 75,4 86,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,6 64,4 83,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,1 57,4 80,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,9 62,5 73,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,5 56,8 66,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,3 56,7 69,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,5 60,6 77,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,9 60,5 68,6
Total >=12 anys 86,1 75 84,7
Total >=16 anys 86,8 75,6 85,4
Total 77,9 67,8 76,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi