Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,5 98,5
(1B) Personal de residències 94,7 85,5 95,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,9 90,5 97,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92 77,7 91,2
(4) Persones amb gran dependència 93,5 93,5 94,8
(5A) Persones de 80 anys o més 94 92,5 92,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,8 93,4 94,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,9 88,1 92,1
(6) Treballadors essencials 91,3 77,3 89,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,9 80,9 91
(9) Persones de 50 a 59 anys 87 75,4 86,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,5 64,5 83,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,1 57,6 81
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,4 62,6 74,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,9 57,9 67,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,6 57,5 70,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81 61,5 78,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,9 60,7 68,7
Total >=12 anys 86,2 75,2 84,9
Total >=16 anys 86,9 75,8 85,7
Total 78 68 76,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi