Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,8 98,8
(1B) Personal de residències 94,3 85,3 94,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,9 90,5 97,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,6 76,2 89,1
(4) Persones amb gran dependència 93,7 92,4 93,7
(5A) Persones de 80 anys o més 93,6 92,2 92,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,9 93,1 94,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,7 87,5 91,6
(6) Treballadors essencials 89,9 75,6 87,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,2 80,2 90
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,3 74,6 85
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,6 63,3 81,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,7 55,5 78,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,3 58,2 68,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,3 52,3 60,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,9 52,2 63,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 76,3 55,4 70,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68 48,2 55,8
Total >=12 anys 84,7 72,9 82,1
Total >=16 anys 85,4 74 83,3
Total 76,7 66 74,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi