Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,4 98,5 90,1 90,6
(1B) Personal de residències 95,2 92,4 95 72,3 74,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 94,3 96,6 74,2 77,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,8 90,8 95,1 61,4 66
(4) Persones amb gran dependència 91,1 90,2 91,4 74,6 75,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94,4 94,5 89 89,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,9 93,4 93,6 86,3 87,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,4 89,5 90,7 75,4 80,5
(6) Treballadors essencials 94,3 90 93,5 58,3 62,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,8 87,9 90,4 69,9 76,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,9 86,6 89,5 58,9 64,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,5 81,5 86,8 42 50,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,4 77,1 83,4 31,7 40,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,3 71,5 76,6 24 27,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75 66 73,2 18 22,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,6 67,6 77,7 14,1 18,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,2 76 86,9 4,9 6,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76,1 63,8 72,1 0,2 0,6
(14) Persones de 5 a 11 anys 42,9 28,5 33,5 0 0,2
Total >=12 anys 87,7 82,1 86,6 48,6 53
Total >=16 anys 88,4 83,1 87,4 51,3 55,9
Total 81,7 75,7 80 43,7 47,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.