Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,2 96,2 96,2
(1B) Personal de residències 82,3 76 77
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 84,3 71,3 73,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 65,5 7,1 9,9
(4) Persones amb gran dependència 89,7 84,4 85,6
(5A) Persones de 80 anys o més 91,9 88,7 88,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 77,2 40,6 41,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 63,4 2,4 2,6
(6) Treballadors essencials 71,1 0,6 2,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 64,2 3,8 5,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 3,6 2,1 2,1
Total >=16 anys 31,3 15,4 15,8
Total 26,6 13,1 13,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi