Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,5 98,5 89,9 90,5
(1B) Personal de residències 95,2 92,4 95 72,2 74,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 94,3 96,6 74,1 77,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,7 90,7 95,1 61,4 66
(4) Persones amb gran dependència 91,2 90,2 91,5 74,7 75,6
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94,4 94,5 89 89,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,9 93,4 93,6 86,3 87,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,5 89,7 90,8 75,5 80,6
(6) Treballadors essencials 94,3 90 93,5 58,2 62,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,9 88 90,4 69,9 76,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,9 86,6 89,6 58,8 64,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,5 81,6 86,9 41,9 50,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,5 77,2 83,5 31,6 40,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,5 71,6 76,8 24 27,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,3 66,2 73,5 17,9 22,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,7 67,5 77,7 13,9 18,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,2 76,1 87 4,8 6,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76,2 63,9 72,2 0,2 0,6
(14) Persones de 5 a 11 anys 43 28,3 33,3 0 0,2
Total >=12 anys 87,8 82,1 86,6 48,6 53
Total >=16 anys 88,4 83,1 87,4 51,2 55,9
Total 81,7 75,7 80,1 43,7 47,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.