Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 98,1 98,2
(1B) Personal de residències 91 87,5 89,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,9 88,6 91,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 88,4 80,6 85,6
(4) Persones amb gran dependència 91,7 90,1 91,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 93,1 93,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,2 91,9 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,2 78,1 83,1
(6) Treballadors essencials 88,4 79,2 84,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,8 74,2 82,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,5 77,6 82,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79,3 65,8 76,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,9 56,6 68,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 57,2 37,6 41,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 38,8 5,7 10
(12) Persones de 20 a 29 anys 36,3 1 5,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 31,8 1 3,5
Total >=16 anys 74,3 60,2 65,4
Total 63,1 51,1 55,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi