Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,5 98,6
(1B) Personal de residències 94 89,8 93,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96 91,1 95,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,3 86,8 93,7
(4) Persones amb gran dependència 93,9 92,2 93,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 94 94,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94 93,2 93,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,1 86,6 90
(6) Treballadors essencials 93,7 84,9 92,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,5 82 89,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,2 81,3 88,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,7 74,4 85,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,7 69 82,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,6 67,9 75,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,2 60,2 70,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 74,6 58,3 71,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,2 70,1 83,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 79,3 69 76,9
Total >=12 anys 86,7 77,6 85,2
Total >=16 anys 87,1 78,1 85,7
Total 77,4 69,3 76,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi