Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,3 98,3 91,7 92,3
(1B) Personal de residències 95,1 92,3 94,9 72,4 74,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 94,3 96,6 74,9 78,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,7 90,9 95,1 61,8 66,4
(4) Persones amb gran dependència 90,9 90 91,3 73,8 74,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94,3 94,4 89 89,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 93,3 93,4 86,2 87,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,2 89,4 90,6 75,6 80,6
(6) Treballadors essencials 94,3 90,1 93,5 58,9 63,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,8 87,9 90,3 70,1 76,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,8 86,6 89,5 59,4 65,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,2 81,4 86,6 42,4 51,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,1 77 83,2 32,4 40,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78 71,3 76,3 24,4 28,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,7 65,8 72,9 18,5 23,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,2 67,5 77,3 14,6 19,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 87,8 76 86,5 6,3 8,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,8 63,8 72,1 0,3 0,6
(14) Persones de 5 a 11 anys 42,4 28,4 33,4 0 0,2
Total >=12 anys 87,5 82 86,4 48,9 53,4
Total >=16 anys 88,2 83 87,2 51,7 56,4
Total 81,4 75,5 79,8 44 48,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.