Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98,3 98,5
(1B) Personal de residències 93,8 89,7 93,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,1 90,3 94,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,3 85,2 92,3
(4) Persones amb gran dependència 93,9 91,4 93,6
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 93,7 93,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 92,4 93,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,4 83,9 89
(6) Treballadors essencials 92,9 83,9 91,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,7 79,4 88,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,1 80,1 87,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85 71,2 84
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,5 65 79,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,9 65 72,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,6 56,3 65,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,1 53,4 65,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,8 66,6 78,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,9 64,5 71,6
Total >=12 anys 84,7 75,2 83
Total >=16 anys 85,2 75,7 83,6
Total 75,7 67,2 74,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi