Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 98,1 98,2
(1B) Personal de residències 91 87,6 89,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,9 88,7 91,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 88,4 80,7 85,7
(4) Persones amb gran dependència 91,7 90,1 91,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 93,1 93,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,2 92 92,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,3 78,6 83,6
(6) Treballadors essencials 88,5 79,4 84,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,9 74,4 82,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,7 77,8 83,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79,5 66,3 76,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 74,2 57,5 69,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 58,4 39,9 44,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 40,7 9 13,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 38,5 3,1 7,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 37,8 2,7 5,7
Total >=16 anys 75,1 61,1 66,3
Total 63,8 51,8 56,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi